Felhasználási feltételek

A honlap (www.gepilatas.hu) használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket..
 
1. A nyújtott szolgáltatás
 
A gepilatas.hu honlapon ajánlatkérés után tájékozódhat különböző gépi látás kamerák és azokhoz tartozó kiegészítőik tulajdonságairól, elérhetőségéről és árairól.
 
2. Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Virtech Labs Bt.
 • Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156/B.
 • Elektronikus levélcím: info@gepilatas.hu
 • Cégjegyzékszám: 13-06-057923
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
 • Adószám: 22320825-2-13
 • Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
 • Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10589068-49020017

 
3. Az igénybevétel általános feltételei
 
3.1 A honlapon a kiválasztott termékekre a kosár almenüben ajánlatot lehet kérni a következő azonosításra alkalmas személyes adatok megadása után: Ajánlatkérő neve, Cégnév, E-mail cím, Telefonszám.
3.2. Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló, a felhasználókra vonatkozó adatokat a rendszerébe integrálva, azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai és analitikus célokra felhasználni.
3.3. Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás megtagadásának jogát bármely felhasználótól, különösen, ha jogsértő vagy visszaélésszerű magatartás gyanúját észleli.
3.4. Szolgáltató fenti jogait Felhasználó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az esetleges intézkedés ellen utóbb nem élhet jogorvoslattal. Az ezzel összefüggésben okozott esetleges kárért vagy más jogsérelemért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
3.5. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás kiesésmentes működéséért, nem garantálja azonban annak folyamatos üzemelését, rendelkezésre állását. Szolgáltató továbbá kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását szüneteltesse. A szolgáltatás ilyen esetleges kieséséért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
4. Felelősség a megjelenített tartalomért
 
4.1. A gepilatas.hu szolgáltatás kapcsán Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § ld) pontja szerinti keresőszolgáltatást nyújt. Ennek megfelelően Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 
5. A honlap nemzetközi használata
 
5.1. A gepilatas.hu Szolgáltatás kapcsán Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § ld) pontja szerinti keresőszolgáltatást nyújt. Ennek megfelelően Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
5.2. Tekintettel a honlap által nyújtott szolgáltatás nemzetközi jellegére, Felhasználó köteles a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az adott állam joga szerint nem megengedett, úgy Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Ilyen esetben a tilalom ellenére történő használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
 
6. Ajánlatkérés
 
6.1. Az ajánlatkérés igénybevételéhez a Felhasználónak meg kell adnia az azonosításhoz szükséges személyes adatait. Az ajánlatkérés során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni.
6.2. A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

 • Felhasználó neve
 • Cég neve
 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó telefonszáma

6.3. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az általa megadott adatokat, valamint a belépéskor használt számítógép IP címét tárolja.
 
7. Fizetési feltételek
 
7.1 Amennyiben a kiállított árajánlatot a vevő írásban elfogadja, cégünk díjbekérőt állít ki a tételekről, melyet a vevő számára e-mailben elküld.
7.2 A fizetés előre utalással történik, a díjbekérőn szereplő számlaszámra, vagy a készpénzben utánvétellel. Utánvét esetén az áru vételárát átvételkor készpénzben a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazolás alapján minden költséget tartalmaz.
7.3 A szállítás vállalási határidejét a beérkezett megrendelés napjától számítjuk.
7.5 Előre utalás esetén amennyiben az összeg a díjbekérőn megjelölt esedékességig nem érkezik meg a számlánkra, megrendelését tárgytalannak tekintjük. Devizaszámláról történő utalás esetén a tranzakciós díjat nem áll módunkban állni, ez a költség a rendeléssel párhuzamosan felszámolásra kerül!
7.6 Az áru a teljes összeg kifizetéséig a Virtech Labs Bt. tulajdonát képezi.

8. Felhasználói adatok módosítása, a regisztráció törlése

8.1. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését a gepilatas.hu Szolgáltatásból. Ilyen esetben a felhasználói személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
8.2. Az azonnali törlési kötelezettség alól kivételt jelentenek azok az adatok, amelyekre a Szolgáltatónak az üzletmenet folytatása érdekében vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából szüksége van, ideértve különösen a számlázási és tranzakciós adatokat, azonban Szolgáltató ezeket is csak a feltétlenül szükséges vagy jogszabályban meghatározott mértékben és ideig használhatja fel, illetve tárolhatja.
8.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a Felhasználó adatait.
 
9. Adatvédelem
 
9.1. Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért a jelen fejezet szerinti feltételek kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.
9.2. A Szolgáltató személyes adatokat igénylő szolgáltatásainak igénybevétele és az adatok megadása teljesen önkéntes alapon történik. A Szolgáltató adatkezelése a Felhasználó regisztrációval megadott önkéntes hozzájárulásán, valamint az Elker. tv.-en alapul.
9.3. Szolgáltató a személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi.
9.4. A Felhasználó által megadott adatokat Szolgáltató a Felhasználó azonosítása mellett statisztikai célokra használja, harmadik fél számára át nem adja. Szolgáltató továbbá felhasználja a Felhasználó által megadott, valamint a szolgáltatás használata során keletkezett adatokat annak érdekében, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítő e-mailben, egyéb e-mailben és az adminisztrációs felületen a Felhasználó igényeihez testre szabott reklámokat jelenítsen meg. Felhasználó további célokra történő adatkezelésekhez is hozzájárulhat. Az adatfeldolgozás automatizált módon, számítógépes adatfeldolgozás útján történik.
9.5. Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa kezelt adatállományok védelme érdekében, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükségesek.
9.6. A Felhasználó az adatok helyesbítését vagy az adatok törlését a szolgáltatás online felületén végezheti el. Az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait a Felhasználó a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) elérhető ügyfélszolgálatán (info@gepilatas.hu) keresztül gyakorolhatja.
9.7. A Felhasználó a vonatkozó jogszabályok szerinti jogorvoslattal élhet, ha álláspontja szerint a jogszabályokban foglalt adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatási vagy közlési, helyesbítési, illetve törlési követelményeket Szolgáltató nem teljesíti. Felhasználó a bírósághoz fordulást megelőzően köteles felszólítani Szolgáltatót a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerint megvalósult jogsértést.
 
10. A felhasználási feltételek egyoldalú módosítása
 
10.1 Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.
10.2 A Felhasználási Feltételek legutóbbi módosításának dátuma: 2017. május 16.